Ziyaretçi İstatistikleri  

1.png2.png4.png1.png9.png4.png
Bugün41
Dün47
Bu hafta88
Bu Ay1150
Toplam124194

   

 "2/B Alanlarının Satışlarının Muhasebeleştirilmesi" konulu makalem Maliye Uzmanları Derneğinin yayını olan Uzman Bakış Dergisinde yayınlanmıştır. Dergiyi pdf formatında www.mud.org.tr adresinden indirlebilirsiniz.

 

Aşağıda listesi verilen yazılarımın tam metinleri "Makaleler" bölümüne eklenmiştir.

 • Belediyelerde Dış Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi
 • Kamu İhale Teminatlarının Muhasebeleştirilmesi
 • Mahalli İdarelerde Şartlı Bağış ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi İle Mevzuattaki Uyuşmazlıklar
 • Mahalli İdarelerde Mali Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi

 

2007 ila 2011 yılları arasında yayınlanmış olan ve aşağıda listesi verilen yazılarımın tam metinleri "Makaleler"bölümüne eklenmiştir.

 • Kamu İdareleri Payları Hesabı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar
 • Bütçe Hesaplarının İşleyiş Mantığı
 • Bedelsiz Devir ve Muhasebeleştirilmesindeki Farklılıklar
 • Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödeneklerin Muhasebeleştirilmesi
 • Devlet Muhasebesinde Yıl İçi – Dışı Ayrımı
 • Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
 • Trafik Para Cezalarından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Pay Ayrılması
 • Kamu İdarelerince Yapılan Hakediş ve Diğer Ödemelerden Kesilen Vergi ve Sgk Borcu İle Bunların Muhasebeleştirilmesi
   

Kitaplar  

Merkezi Yönetim İçin Devlet Muhasebesi (Ağustos-2016)

Mahalli İdareler Muhasebesi (Temmuz-2009)

   
© Ömer DAĞ'ın Kişisel Web Sitesi - 2016